ماشین آلات صنعتی بسته بندی

انواع محصولات فروشی:ماشین آلات بسته بندی


ماشین آلات ماشین آلات صنعتی بسته بندی
ماشین آلات
عضویت:1400/11/05

ماشین آلات صنعتی بسته بندی

  گروه محصولات:

ماشین آلات بسته بندی


  محل کسب و کار:

تهران - تهران


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع کار


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09212026076

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: ماشین آلات صنعتی بسته بندی


گروه های کلی کسب و کار:
  • ماشین آلات بسته بندی
ریز خدمات کسب و کار:
  • ماشین آلات بسته بندی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:
ماشین آلات صنعتی-بسته بندی جهت کسب وکارخانگی

امضا: